Ыймандуу бийлик — Берекелүү жашоо!

Ыймандуу бийлик — Берекелүү жашоо!

БИЗДИН ПРОГРАММА

Бүгүнкү күндө Кыргызстан өзүнүн калыптанышынын маанилүү этабында турат. Себеби  саясий жактан туруктуу, экономикалык жактан күчтүү жана социалдык жоопкерчиликтүү мамлекет катары узак мөөнөттүү өнүгүү үчүн  атайын шарттар түзүлүүдө. Документтин актуалдуулугу дагы  өлкөдө, региондо жана дүйнөдө болуп жаткан өзгөрүүлөрдү эске алуу менен мындан аркы өнүгүүнүн жаңы көз-карашын калыптандырууда жатат. Бул программа өлкөнүн келечегинин имиджин түзүүчү вектор жана Кыргызстанды өнүктүрүүнүн негизги секторлоруна бөлгөн саясий башкаруунун бүтүндөй системасы катары каралышы керек. Мындан улам, “Ыйман Нуру” партиясы азыркы башкаруу системасынын ордуна жаңы прогрессивдүү саясий күчтөр гана өлкөнү жакшы жакка өзгөртүп, учурдун жана келечек муундарды татыктуу жашоого багыттай алат деп эсептейт. Ошол себептен  учурдагы маселелердин жообун табуу үчүн төмөнкү багыттарды сунуштайбыз.

ЖАҢЫЛЫКТАР

БИЗДИН КОМАНДА