Борбордук штаб менен байланышуу жолдору

Бишкек

Максим Горький 108

Иш убакыты

08:00 — 19:00

Email

office@nuru.kg

Телефон

996 703 553 838

«Ыйман Нуру» саясий социалисттик партиясынын облус, район жана шаарлардагы координаторлору тууралуу маалымат:

Чуй облусу

Координатор

Телефон

Дареги

Ысык-Көл облусу

Координатор

Телефон

Дареги

Талас облусу

Координатор

Телефон

Дареги

Нарын облусу

Координатор

Телефон

Дареги

Ош облусу

Координатор

Телефон

Дареги

Баткен облусу

Координатор

Телефон

Дареги

Жалал-Абад облусу

Координатор

Телефон

Дареги