«Ыйман Нуру» партиясына кошулуу үчүн, анкетаны толтуруңуз

16 жашта